Visi darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, vairuotojai – prieš gaunant vairuotojo pažymėjimą ir ginklą norintys įsigyti asmenys – prieš jį įsigydami. Visi šie asmenys taip pat privalo periodiškai tikrintis sveikatą, dažnumas priklauso nuo darbo arba valstybės nustatytų normų.

Kviečiame tai atlikti Signatos šeimos klinikoje, čia rasite visus reikalingus specialistus, kurie patars, patikrins Jūsų sveikatą ir išduos reikalingas pažymas.

VAIRUOTOJŲ PAŽYMOS

SVEIKATOS PAŽYMA DARBUI

SVEIKATOS PAŽYMA GINKLO LEIDIMO IŠDAVIMUI

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PAŽYMOS A, B, C, CE, D kategorijoms

Išduota medicininė pažyma teisėms galioja 10 metų (I grupės – A, AM, B kategorijoms), profesionalų – 2 metus (II grupės – C, D kategorijoms).
Vairuotojams, kurių amžius nuo 56 iki 69 metų, sveikatą reikia tikrintis kartą per 5 metus, asmenims nuo 70 iki 79 metų – kartą per 2 metus, nuo 80 metų – kartą per metus.
 • Prieš sveikatos tikrinimą sveikatos priežiūros įstaigoje vairuotojai užpildo ir pasirašo vairuotojo garbės deklaraciją. Ši deklaracija atiduodama sveikatos patikrą atliekančiam gydytojui. Deklaracijoje vairuotojas savo sveikatos būklę įvertina pats atsakydamas į nurodytus klausimus.
 • Po bendrosios praktikos gydytojo patikrinimo, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, vairuotojo medicininėje pažymoje gali būti numatomi individualūs vairavimo apribojimai (važiuoti neviršijant tam tikro nurodyto greičio, vairuoti tik su akiniais arba/ir kontaktiniais lęšiais ir pan.). Vizitas dažniausiai užtrunka apie 30 minučių.
 • Atlikus profilaktinį tikrinimą, jei paciento sveikatos būklė atitinka reikalavimus, išduodama vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a). Ji užregistruojama suteikiant unikalų numerį, suantspauduojama ir atiduodama pacientui.

Norintis gauti Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a) pacientas turi pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. 048/a), jei privalomai periodiškai sveikata tikrinama dirbant vairuotoju pagal darbo sutartį;
 • savo šeimos / vidaus gydytojo Medicinos dokumentų išrašą / siuntimą (forma Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos, jei asmuo nėra prisirašęs UAB „Signata“ klinikoje;

NORINTYS GAUTI VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ TURI PRISTATYTI MUMS:

 • savo Psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro / vaikų ir paauglių psichiatro parengtą formą Nr. 027/a,. Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste/Kauno rajone pažymas taip pat išduoda LSMU Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Aleksoto sektorius, S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas.
 • Priklausomybės ligų gydytojo (narkologo) pažymą iš Priklausomybės ligų centro pagal gyvenamąją vietą: Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste, pažymas išduoda Kauno apskrities priklausomybės ligų centre, Giedraičių g. 8 Kaunas. Kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

*Asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno mieste ar Kauno rajone, šias pažymas iš Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų galima užsisakyti mūsų profilaktinių sveikatos patikrinimų centre.

MEDICININĖ PAŽYMA DARBUI

Užsakant darbuotojo sveikatos pažymą reikia turėti darbdavio išduotą ir užpildytą medicininę knygelę, o jei dar esate neįdarbinti – privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą.

Sveikatos patikrinimus atlieka bendrosios praktikos gydytojas. 
Gydytojas (privačioje arba valstybinėje gydymo įstaigoje) įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę: 

 • apklausia;
 • surenka duomenis, susijusius su ligomis;
 • pamatuoja kraujospūdį;
 • klauso širdies tonus, plaučius;
 • įvertina klausos, regėjimo parametrus;
 • įvertina psichikos, nervų sistemos veiklą;
 • Taip pat paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir biocheminį kraujo tyrimus;
 • Prireikus gydytojas gali nusiųsti papildomai konsultacijai arba tyrimams.

Sveikatos pažyma ginklo leidimo išdavimui

Norint gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą reikia atlikti profilaktinę sveikatos patikrą sveikatos priežiūros įstaigoje ir gauti šeimos gydytojo patvirtintą pažymą Nr. 049/a. Vėliau asmeniui reikia periodiškai tikrintis sveikatą įstatymų numatyta tvarka.

Asmenys atvykę pas šeimos gydytoją, privalote turėti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Priklausomybės ligų gydytojo pažymą (asmenims, deklaravusiems, gyvenamąją vietą Kauno mieste, pažymos išduodamos Kauno apskrities priklausomybės ligų centre, Giedraičių g. 8. Kiti asmenys turėtų kreiptis į gydymo įstaigas pagal gyvenamąją vietą.)
 • Gydytojo psichiatro išduotą „Medicinos dokumentų išrašą“ (forma 027/a). Šią pažymą iš Psichikos sveikatos centro, kuriame esate prisirašę, Jums pageidaujant galime parsiųsti mes.
 • Asmens charakteristiką: jei ginklo leidimas reikalingas medžioklės veiklai iš medžiotojų būrelio; jei darbo reikmėms iš darbdavio; jei esate pensininkas arba neturite darbo – iš seniūnijos.

Nedirbantiems ir individualią veiklą užregistravusiems fiziniams asmenims charakteristikas išduoda miestų savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijų teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą. Charakteristika reikalinga psichiatro konsultacijos metu.

Asmuo prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo „Asmens, norinčio gauti leidimą įsigyti ginklą, garbės deklaraciją“ (sveikatos tikrinimo klausimyną). Po apsilankymo pas šeimos gydytoją pacientas – siunčiamas psichiatro konsultacijai. Galutinę išvadą „Dėl sveikatos būklės gali gauti leidimą įsigyti ginklą“ arba „Dėl sveikatos būklės negali gauti leidimo įsigyti ginklą“ į „Asmens sveikatos istoriją“ (forma 025/a) ir į „Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę“ (forma 049/a) įrašo asmenį tikrinęs šeimos gydytojas arba gydytojų konsultacinės komisijos nariai.

Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė (forma 049/a) yra užregistruojama ir atiduodama pacientui, kuris pats ją pateikia įstaigai, išduodančiai leidimą įsigyti ginklą. Šiai paslaugai reikalinga išankstinė registracija.

Kodėl verta rinktis mus?

Glaudus ryšys

Kiekvienas pacientas gauna nuoširdų rūpestį ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Naujausios technologijos

Siūlome modernią tyrimų įrangą ir naujausias gydymo technologijas.

Profesionalų komanda

Signatos šeimos klinikoje dirba kvalifikuoti, nuolat savo kompetenciją keliantys specialistai.